Handelsbetingelser

Generelle oplysninger.
Juridisk navn; Handelsfirmaet Randers
Organisationsform; Enkeltmandsvirksomhed.
CVR. nr. 30740513
Adresse Rosensgade 111, 1. 6. – 8300 Odder
E-mailadresse kundeservice@handelsfirmaet-randers.dk
Telefonnummer; 55254377
Etableringsår; 2016

Betaling.

Vi modtager internationale betalingskort.

Der er intet kortgebyr for at betale hos os.

Vi trækker beløbet på dit kort når varene sendes.

Levering.

Vi kører med faste priser for levering, de er som følger.

Alle priserne er Inkl. Moms.

PostNord – Valgfrit udleveringssted: 59 DKK
PostNord – Omdeling Erhverv/Arbejdsplads: 79 DKK
PostNord – Omdeling Privat: 99 DKK

Vores leveringstid er op til 30 dage

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret).

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

A) har modtaget din vare

B) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

C) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.

Meddelelsen skal gives ved at sende en email til; kundeservice@handelsfirmaet-randers.dk

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Returnering.

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca 85 DKK.

Fragten kan bestilles hos, pakkelabels.dk, eller købes på dit lokale posthus.

Varer undtaget fortrydelsesretten.

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

1. Aftaler omfattet af § 7, stk. 2:

– Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,

– Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,

– Opførelse af bygning,

– Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,

– Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,

– Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller

– Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.

2. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

3. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.’

4. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.

5. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

6. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

7. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på.

8. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.

9. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på.

10. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer.

11. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion.

12. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

13. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

14. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

15. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

Varens stand, når du sender den retur.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, dog ikke leveringsomkostninger , uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Handelsfirmaet Randers

C/O Kristian Heller Damgaard

Rosensgade 111, 1. 6.

8300 Odder

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af fakturaen.

Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes oplyser, hvordan du vil have udbetalt dit tilgodehavende.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret).

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Når du handler på www.handelsfirmaet-randers.dk; har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Vi vil have dokumentation, for fragtudgifterne

Varen sendes til:

Handelsfirmaet Randers.

C/O Kristian Heller Damgaard

Rosensgade 111, 1. 6.

8300 Odder

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os.

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik).

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Handelsfirmaet Randers og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for, Handelsfirmaet Randers  har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.handelsfirmaet-randers.dk, er Direktør/ejer Kristian Damgaard

Oplysninger afgivet til www.handelsfirmaet-randers.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Handelsfirmaet Randers har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Handelsfirmaet Randers via e-mail kundeservice@handelsfirmaet-randers.dk

Klageadgang.

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Handelsfirmaet Randers; kundeservice@handelsfirmaet-randers.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Som er;

Center for Klageløsning

C/O Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Hjemmeside

Åh hej med dig 👋
det er dejligt at møde dig.

TIlmeld dig for at modtage Vort nyhedsbrev, når vi får nye varer

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.